FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
MONUMENTER

Efter krigen ønskede man at mindes de faldne, ikke blot der hvor de var faldet, men også i deres hjembyer. Stort set hver kirkeby fik et monument for de faldne, ligesom der også rejstes monumenter af mere generel karakter, f. eks. for de faldne heste og for særlige hærenheder.
Deres udformning var meget forskellig og udtrykte den holdning og forståelse giverne havde af krigen. Mange steder benyttede man sig af en religiøs symbolik, hvilket var naturligt, da mindesmærkerne tit blev opsat i kirker eller rejst på kirkegårde, eller man rejste mindesten som ikke adskilte sig synderligt fra traditionelle begravelsesmonumenter. Man benyttede sig også af national symboler som den franske hane eller St. George. Monumenterne kunne have et militært tilsnit: sørgende soldater, dele af militært udstyr, ja selv angribende soldater.
I Sønderjylland udformedes monumenter i hovedsagen i forholdsvis neutral retning, mest udbredt var opstillingen af mere eller mindre behandlede natursten med navne på de faldne. Enkelte steder fik mindesmærkerne en mere skulpturel udformning og kun i Haderslev kunne man ikke enes om et fælles monument. Uden for Sønderjylland opførtes i Danmark et fællesmindesmærke i Århus for alle faldne danske krigsdeltagere og et for de faldne danske sømænd på Lange Linje i København.
Rundt om på slagmarkerne opførte de forskellige nationer kirkegårde for deres faldne, de fleste faldne sønderjyder blev gravlagt på de tyske kirkegård. Men en lille del af dem blev begravet på den danske soldaterkirkegård i Braine, nær Soissons.


BILLEDER

Et lettere nationalt præget monument, mindesmærke i Øster Lindet.
National-romantisk symbolik: oldtidens stendysse, det danske mindesmærke i Haderslev.Militærsymbolik: Stålhjelm på lauerbærkrans, det tyske mindesmærke i Haderslev.Det klassiske monument: en cenotaph - en tom grav - i Sønderborg.
Forbrødring i sorgen: en engel holder to soldater i hånden, mens den beskyttende breder sine vinger om dem. Teksten understreger, at der er tale om et fælles dansk-tysk monument (Under soldaten til venstre står: UNSERM GEFALLENEM SÖHNE, under englen står: 1914-18, under soldaten til højre står: VORE FALDNES MINDE), mindesmærke for verdenskrigens faldne, Åbenrå.