FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
ROMANER

Allerede under krigen udkom der adskillige romaner og erindringer om krigen, men det var først efter krigen, at størstedelen af krigsdeltagerne fik tid og mulighed for at skrive. Dog forsvandt den brede interesse hurtigt for krigslitteratur, man havde nok problemer med at få tilværelsen til at hænge sammen i efterkrigsårene og havde ikke den store lyst til at beskæftige sig med krigen. Det ændredes med et slag i 1929, da Remarques bog "Intet Nyt fra Vestfronten" udkom. Den gav stødet til en strøm af bøger i både Tyskland og Storbritannien, og især i Tyskland udkæmpedes en veritabel kamp om den rette tolkning af krigen. Havde der været tale om et meningsløst slagteri, eller var der af katastrofen vokset noget godt: forandringer og nye erkendelser? I Tyskland var det i høj grad en kamp mellem den politiske højre- og venstrefløj. De sidste så krigen som kejserdømmets fallit, mens højrefløjen så et nyt og stærkere menneske træde frem af krigens skærsild og ofte forherligede krigen.
Også i Sønderjylland blev der skrevet om Første Verdenskrig, hovedsagligt erindringer, mens der kun kom enkelte egentlige romaner. Dog var en række af bøgerne skrevet af professionelle forfattere på grundlag af samtaler med krigsdeltagerne. Ikke få af bøgerne var en del af boomet af krigslitteratur efter 1929, men en stor del fandt det også nødvendigt at advarer mod krig på grund af den nye militarisme i 1930´ernes Tyskland.


LITTERATURLISTE

Udvalg af romaner og erindringer oversat til dansk

Barbusse, Henri: Ilden, 1916. (orig. titel: Le Feu)
Dinesen, Thomas: No Man´s Land, 1929.
Niemöller, Martin: Fra Undervandsbaad til Prædikestol, 1939.
MacGill, Patrick: Den røde Horisont, 1916. (orig. titel: The Red Horizon)
Remarque, Erich Marie: Intet Nyt fra Vestfronten, 1929. (orig. titel: Im Westen nichts Neues)
Remarque, Erich Marie: Vejen tilbage, 1931 (orig. titel: Der Weg zurück)
Renn, Ludwig: Krig, 1929 (orig. titel: Krieg)
Hasek, : Den gode Soldat Svejk, 1921-3 (orig. titel: Osudy dobrého vojáka Švejka za svetové války)
Hermingway, Ernest: Farvel til Våbene, 1929 (orig. titel: A Farewell to Arms)

Udvalg af fremmedsprogede romaner og erindringer som ikke er oversat:

Aldington, Richard: Death of a Hero, 1929.
Beumelburg, Werner: Gruppe Bosemüller, 1930.
Blunden, Edmund: Undertones of War, 1928.
Dorgeles, Roland: Les Croix de bois, 1919.
Johannsen, Ernst: Vier von der Infanterie. Ihre letzten Tage an der Westfront 1918, 1929.
Jünger, Ernst: In Stahlgewittern, 1920.
Flex, Walther: Wanderer zwischen beiden Welten, 1917.
Graves, Robert: Goodbye to All That, 1929.
Köppen, Edleff: Heeresbericht, 1930.
Sasson, Siegfried: The Complete Memoirs of George Sherston, 1937.
Schauwecker: Aufbruch der Nation, 1930.


Udvalg af sønderjyske erindringer, romaner og feltpost

Andresen, Asmus: Noget af hvad jeg som tysk Soldat oplevede under Verdenskrigen,
         1921.
Bergholt, I.J.I.: Pligtens Vej, 1969.
Callesen, H.J.: Krigen som jeg så den, 1925.
Christensen, Chr. P.: Sønderjyder forsvarer Østafrika, 1931.
Christensen, Chr. P.: Kejserens sidste Kaperkrydser, 1934.
Christensen, Chr. P.: Fire Aar paa Quiriquina, 1935. (fort. til ovenstående)
Christensen, Chr. P.: 8 Mand savnet, 1938.
Christensen, V. Nørlund (udg.) Krigsbreve: Peter og Jens Jensens krigsbreve 1915-16,
         1981.
Christiansen, Ernst: Du kan, du maa og skal! To Aar i krig, 1923.
Dinesen, Th.: Pligtens tunge bud, 1969.
Erichsen, Erich: Den tavse Dansker, 1916.
Eskildsen, C.: Østfront-Vestfront, 1929.
Filskov, Tycho: Seks år for Rachel, 1934.
Fogh, Sv. Weis: Den ukendte Soldat, 1939.
Hansen, Nina Emilie: Nå Gud sender krige ... og folk sender breve, 2009.
Hornbech, Carl (udg.): Der gaar et stille Tog. Brevveksling mellem en Sønderjyde og hans          Hjem, 1917.
Hornbech, Carl (udg.): Fra Pligtens Land. Breve fra kristne Sønderjyder 1917.
Høeg, Mathias P.: Jeg har ikke flere Patroner, 1943.
Jacobsen, Nis: Under Dannebrog til tysk Afrika, 1940.
Jensen, Niels Jøn (udg.): Nyt fra vestfronten. Marie Jensen og sønners breve fra 1.          verdenskrig, 1998.
Jensen-Reinert, E.: Jernkorset - Fra front og skyttegrav, 1932/67.
Jørgensen, Hans Lassen: ...men til sidst sejrede kammeratskabet: en sønderjydes          frontoplevelse, 1971.
Kamphøvener, Morten Det slesvigske Regiment, 1919.
Kaufmann, Th.: Med håb i mørket, 1967.
Kock, Andreas: Krigsminder 1917-19, 1988.
Kreutzmann, Jørgen: Når Retsind fører ordet, 1999.
Lorentzen, Hans: Og det kalder man at være civiliseret, 1998.
Lysbeck, Chresten: Under Genferkorset. Mine Oplevelser mellem Slagene, 1933.
Nielsen, Harald (udg.): Sønderjyske Soldaterbreve, (16.opl) 1917.
Nielsen, Peter H.: Soldat, Fange og Flygtning. En sønderjysk Arbejders Oplevelser under          Verdenskrigen, 1930.
Nissen, Anker: Sønderjylland tur retur, 1962.
Ottosen, Martha (udg): Breve til Hjemmet fra sønderjyske Soldater, 1917.
Petersen, Andreas Chr.: I Skyttegrav og Fangenskab: erindringer fra Verdenskrigen, 1928.
Petersen, Johann: H. Yngste Reserve, 1930.
Reiff, Johannes: Gennem Skyttegrave, 1929.
Reiff, Johannes: Sangen fra Ingenmandsland, 1926.
Reiff, Johannes: Nye Sang fra Ingenmandsland, 1930.
Rørdam, V. (red.): Sønderjyden Mikael Steffensen, 1918.
Schulz Annette, Østergård (udg.): Mellem Fjelstrup og Fronten: Inger og Jens Friis breve          1915-18, 1996.
Skar, Marius (udg.): To faldne Brødre. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til          Nordslesvig, 1931.
Sørensen, H.E. (udg): Skyttegrav og hjemmefront, 1984.
Sørensen, Mathias: I Fremmed Klædning, 193.
Thygesen, Jonas og Martin Bo Nørregård (udg.): Kun legetøj i deres hænder. Thyge
          Thygesens krigsdagbog og feltpostbreve til Stepping 1914-1918, 2008.
Thomsen, H. Lausten (red.): Sønderjyske Årbøger. I Krigens Vold I-VIII, 1928-30 &
          1934.
Wemmelund, Poul G.: Denne onde krig. Uddrag af Hans Bruuns dagbogsnotater og hans          brevveksling med hustruen Sofie Bruun under 1. Verdenskrig 1914-1918, 2000.
DSK-Årbøgerne 1941-71.