FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
Den anglo-russiske entente

Aftale angående Persien, 1907.

Storbritannien og Ruslands regeringer har gensidigt lovet at respektere Persiens integritet og selvstændighed og ønsker bevarelsen af ro og orden i hele landet og dets fredelige udvikling så vel som den permanente etablering af lige handelsmuligheder for alle nationer.

Da hver af dem af geografiske eller økonomiske grunde har en særlig interesse i at opretholde ro og orden i bestemte provinser som støder op til Persia, eller i nærheden deraf, den russiske grænse på den ene side, og Afghanistans og Baluchistans på den anden, og da det er ønskeligt at undgå alle årsager til konflikt mellem deres respektive interesser i de ovennævnte provinser i Persien, er de enedes om følgende betingelser:

Punkt I

Storbritannien forpligter sig til ikke at søge at opnå for sig selv, eller yde støtte til fordel for britiske undersåtter, eller til fordel for en tredje magts undersåtter, koncessioner af politisk eller handelsmæssig natur så som koncessioner på jernbaner, banker, telegrafer, veje, transport, forsikring osv. ud over en linje begyndende i Kasr-i-Shirin, passerende gennem Isfahan, Yezd, Kakhk, og sluttende ved den persiske grænse, hvor den mødes med den russiske og afghanske grænse, og ikke, direkte eller indirekte, modsætte sig krav på lignende koncessioner i den region, som støttes af den russiske regering.

Det skal forstås sådan at de ovennævnte steder er en del af den region, hvor Storbritannien forpligter sig til ikke at søge de nævnte koncessioner.

Punkt II

Rusland forpligter sig på sin side til ikke at opnå for sig selv, eller yde støtte til fordel for britiske undersåtter, eller til fordel for en tredje magts undersåtter, koncessioner af politisk eller handelsmæssig natur så som koncessioner på jernbaner, banker, telegrafer, veje, transport, forsikring osv. ud over en linje begyndende ved den Afghanske grænse over Gazik, Birjand, Kerman og sluttende ved Bunder Abbas, og ikke, direkte eller indirekte, modsætte sig krav på lignende koncessioner i den region, som støttes af den britiske regering.

Det skal forstås sådan at de ovennævnte steder er en del af den region, hvor Rusland forpligter sig til ikke at søge de nævnte koncessioner.

Punkt III

Rusland forpligter sig på sin side til ikke uden foregående aftale med Storbritannien at modsætte nogen former for koncessioner til britiske undersåtter i den del af Persien som er placeret mellem de linjer som er nævnt i punkt I og punkt II..

Storbritannien forpligter sig til på samme måde med hensyn til koncessioner givet til russiske undersåtter i det samme område.

Alle koncessioner som allerede eksisterer i områder nævnt i punkt I og II opretholdes.

Punkt IV

Det er aftalt at alle indtægter fra de persiske skatter, med undtagelse af dem fra Farsistan og Den persiske Golf, indtægter, som garanterer udbetalingen og renter for lån optaget af Shahens regering i "Banque d´escompte et des Prits de Perse" frem til datoen for underskrivelsen af nærværende aftale, skal bruges på samme måde som hidtil.

Det er ligeledes aftalt at indtægterne fra de persiske skatter fra Farsistan og Den persiske Golf, såvel som alle skatter på fiskeri fra den persiske kyst i Det kaspiske Hav og skatter fra post og telegraf som tidligere skal bruges til de lån Shahens regering har indgået med den Kejserlige persiske Bank frem til datoen for nærværende aftales underskrivelse.

Punkt V

I tilfælde af uregelmæssigheder ved udbetalingen eller ved betalingen af renter for de persiske lån indgået med "Banque d´escompte et des Prits de Perse" og med den Kejserlige persiske Bank frem til datoen for nærværende aftales underskrivelse, og i tilfælde af det skulle blive nødvendigt for Rusland at tage kontrol over indtægtskilderne for at sikre lånene taget hos førstnævnte bank, og som er placeret i området nævnt i punkt II af nærværende aftale, eller hvis det er nødvendigt for Storbritannien at tage kontrol over indtægtskilderne for at sikre lånene taget hos sidstnævnte bank, og som er placeret i området nævnt i punkt I af nærværende aftale, så påtager den britiske og den russiske regering at indgå i en venskabelige udveksling af ideer for i fællesskab at fastslå graden af kontrol og for at forhindre al indblanding som ikke stemmer overens med principperne i nærværende aftale.

Oversat efter First World War.com