FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
Trippel-alliancen

De otte første punkter af Trippel-alliancen mellem Tyskland, Østrig-Ungarn og Italien, 20. maj 1882.

Punkt 1

De kontraherende parter lover hinanden fred og venskab, og ikke at ville indgå nogen alliance eller aftale vendt mod en af deres stater.

De lover at udveksle tanker om de generelle politiske og økonomiske spørgsmål som måtte opstå, desuden lover de hinanden gensidig støtte indenfor grænserne af deres egne interesser.

Punkt 2

I tilfælde af at Italien, uden selv at have været skyld i en direkte provokation, af den ene eller anden grund skulle blive angrebet af Frankrig, skal de to andre kontraherende parter med al kraft yde hjælp og assistance til den angrebne part.

Det samme gælder for Italien i tilfælde af enhver ikke direkte fremprovokeret form for aggression fra Frankrig mod Tyskland.

Punkt 3

Hvis en eller to af de kontraherende parter, uden selv direkte at være skyld i en direkte provokation, skulle blive angrebet og deltage i en krig med to eller flere stormagter, der ikke har underskrevet nærværende traktat, vil casus foederis gælde samtidig for alle kontraherende parter.

Punkt 4

I tilfælde af at en stormagt, der ikke har underskrevet nærværende traktat, skulle true en af de kontraherende parters sikkerhed og den truede part af den grund skulle finde sig tvunget til at bekrige landet, forpligter de to andre sig til at opretholde venligsindet neutralitet til deres allierede. Hver af dem forbeholder sig i dette tilfælde ret til at deltage i krigen sammen med den allierede såfremt de finder det passende.

Punkt 5

Hvis en af de kontraherende parters fred skulle være truet under omstændigheder som beskrevet i følgende punkter, skal de kontraherende parter i god tid rådfører sig med hinanden med henblik på de militære forholdsregler i forbindelse med et eventuelt samarbejde.

Punkt 6

De kontraherende parter lover gensidigt hinanden at hemmeligholde indholdet og eksistensen af nærværende traktat.

De forpligter sig herefter i tilfælde af fælles deltagelse i en krig til ikke indgå våbenhvile, slutte fred eller aftaler undtagen efter fælles aftale.

Punkt 7

Den nærværende traktat skal gælde i en periode på 5 år, begyndende den dag ratifikationerne udveksles.

Punkt 8

Ratifikationerne af nærværende traktat skal udveksles i Wien i løbet af tre uger, så hurtigt som muligt.

Til vitterlighed herfor har de respektive befuldmægtigede underskrevet nærværende traktat og beseglet den med deres våben.

Wien, den tyvende dag i maj år attenhundredetoogfirs.

Kalnoky
H. VII v. Reuss
C. Robilant

Minesteriel erklæring.
Den kongelige italienske regering erklærer, at indholdet af den hemmelige traktat indgået 20. maj 1882 mellem Italien, Østrig-Ungarn og Tyskland, ikke, som det er aftalt tidligere, under nogen omstændigheder kan betragtes som rettet imod England.

Oversat efter World War I Document Archive