FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
TIDSLINJE - KRIGSUDBRUDDET 1914

28/6
Den østrig-ungarske tronfølger, Franz Ferdinand, myrdes i Sarajevo af den serbiske student Gavrilo Princip.

5/7
Den tyske Kejser Wilhelm II´s "Blanko-check" til Østrig-Ungarn, som giver Tysklands støtte til et hvert østrig-ungarsk tiltag overfor Serbien.

6/7
Kejser Wilhelm II tager på ferie til Norge.

8/7
I Østrig-Ungarn begynder udformningen af ultimatum til Serbien.

15/7
Den østrig-ungarske hærs øverstbefalende tager på ferie.

19/7
Østrig-ungarsk ministermøde godkender ultimatumet til Serbien.

20/7
Den franske præsident, Poincaré, ankommer til St. Petersburg i Rusland.

23/7
Serbien modtager det østrig-ungarske ulitimatum. se ultimatum.

Begrænset østrig-ungarsk mobilisering.

Pioncaré forlader Rusland.

25/7
Serbien besvarer ultimatum, den serbiske regering flytter fra Beograd.

Østrig-Ungarn afbryder diplomatisk forbindelse m. Serbien.

Rusland beslutter at støtte Serbien.

26/7
Grey foreslår fire-magts forhandlinger i London.

Den serbiske hær begynder at mobilisere.

Østrig mobiliserer langs den russiske grænse.

27/7
Kejser Wilhelm II vender tilbage til Berlin.

Den tyske kansler, Bethmann-Hollweg, afviser Greys forslag om fire-magts forhandlinger.

28/7
Østrig-Ungarn erklærer Serbien krig. se krigserklæring

Rusland beordrer delvis mobilisering.

Den franske generalstab meddeler den russiske militærattache i Paris, at den franske hær er klar til at opfylde sine allianceforpligtelse.

Den franske hær bevæger sig mod grænseområderne.

Anti-krigsdemonstrationer i Tyskland og Frankrig.


29/7
Belgien indkalder reservisterne til hæren.

Zar Nicolai II og Kejser Wilhelm II begynder udveksling af telegrammer.

Poincaré vender tilbage til Paris.

Kejser Wilhelm II sender advarsel til Rusland.

Den tyske hærchef, Moltke, sender memorandum til den tyske kansler, som kræver øjeblikkelig mobilisering af den tyske hær.

Russisk general-mobilisering beordret, men tilbagekaldt af Zaren samme dag.


30/7
Nederlandene erklærer sig Neutralt.

Russisk general-mobilisering beordret til at begynde næste dag.

Østrig-Ungarsk general-mobilisering.


31/7
Tyskland kræver, at Rusland stopper sin mobilisering i løbet af 24 timer.

Tyskland kræver at Frankrig erklærer sig neutralt og som pant overlade forterne ved Verdun og Toul.

Frankrig beslutter at begynde mobilisering 1/8.

Belgien mobiliserer.

Nederlandene mobiliserer.

Grey forhører sig, om Frankrig og Tyskland vil forholde sig neutralt.

1/8
Da det tyske ultimatum til Rusland ikke besvares inden fristen på 24 timer, erklærer Tyskland Rusland krig. se krigserklæring

Storbritannien mobiliserer sin flåde.

Frankrig besvarer tysk henvendelse om neutralitet: Frankrig vil handle i overensstemmelse med egne interesser.

2/8
Tyske tropper går ind i Luxembourg.

Tyskland kræver fri passage gennem Belgien. se det tyske krav

3/9
Belgien afviser det tyske krav om fri passage gennem Belgien.

Tyske tropper går ind i Belgien.

Storbritannien kræver, at de tyske tropper forlader Belgien.

Tyskland erklærer Frankrig krig.

4/8
England erklærer Tyskland krig.

6/8
Østrig-Ungarn erklærer Rusland krig.


Til krigens forløb