FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
LITTERATUR

Det er relativt begrænset hvad der er skrevet om krigsbegivenhederne på dansk, især når man ser på den mængde, der årligt udkommer i de lande som deltog i krigen. Kun meget lidt af den er blevet oversat til dansk og derfor findes her ud over dansksproget litteratur også en liste over udvalgt fremmedsproget litteratur om verdenskrigen.
Oversigter over erindringslitteratur og romaner kan findes andetsteds i portalen og er derfor ikke medtaget her.


Dansksproget litteratur

Generelt

Barber, Nicola: Vestfronten, Flachs 2003.

Bender, Johan & Hans-Kurt Gade (red.): Imperialismen og 1. verdenskrig 1870-1918 belyst ved kilder, Munksgaard 1986.

Congdon, Don (red.): Den første verdenskrig. Skildringer fra Krigen i Vest og i den nære Orient, Carit Andersens Forlag 1964.

Det store opgør. Verdenskrigen 1914-1918, Forlaget Union 1967

Hamley, Dennis: Den første verdenskrig, Klematis 2002.

Hansen, Ole Steen: Første verdenskrig, Flachs 2003.

Hatt, Christin: Den første verdenskrig 1914-18, Flachs 2000.

Howard, Michael: Første verdenskrig, Borgen 2004.

Jensen, Nils Aage: Da verden brød sammen : om den første verdenskrig 1914-1918, Gyldendal 1992.

Jensen, Henrik: Den sønderrevne baldakin : første verdenskrig som optakt til ofrets århundrede, Gyldendal 2003.

Jessen-Tusch, H. (m.fl.): Verdenskrigen i samtidige Skildringer bd. 1-5, Gyldendal 1914-1922.

Jürgs, Michael: Den lille fred i den store krig : Vestfronten 1914 - da tyskere, franskmænd og briter fejrede jul sammen, Borgen 2004.

Klos, Michael: Den 1. verdenskrig. Europas historie 1870-1930, Systime 2004.

Sørensen, Nils Arne: Den Store Krig. Europæernes Første Verdenskrig, Gad 2005.

Ross, Stewart: Årsagerne til første verdenskrig, Flachs 2002. 64 sider.

Ross, Stewart: Teknologien i første verdenskrig, Flachs 2002.

Wilmot, H. P.: Første verdenskrig, 2004


Sønderjylland

Adriansen, Inge & Henrik Fangel: Krigens hverdag 1914-18. Træk af dagliglivets i Nordslesvig under Første Verdenskrig, Aabenraa 1984.

Adriansen, Inge: Første Verdenskrig i Mikroperspektiv - Maria Gørrigsens Åbenbaringer, Sønderborg 2003.

Adriansen, Inge & Hans Schulz Hansen (red.): Sønderjyderne og den store krig 1914-1918, Historisk Samfund for Sønderjylland 2006.

Christensen, Claus Bundgård: Danskere på Vestfronten 1914-1918, Gyldendal 2009.

Kragh-Nielsen, Niels H.: Sønderjyder i den store krig 1914-1918, Historisk samfund for Sønderjylland, Aabenraa 1993

Kühl, Jørgen & Jens Ødegaard: Dansksindede sønderjyske krigsdeltagere og faldne i Første Verdenkrig, i: Sønderjyske Årbøger 1990, s. 167-174.

Marckmann, Anton: Ofrene fra den store krig 1914-1918. Invalidenævnet i Sønderborg og de sønderjyske krigsinvalider, faldne og deres efterladte, Historisk samfund for Sønderjylland, Aabenraa 2005.

Sørensen, Svend Falkner: Faneflugt? Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste, Historisk samfund for Sønderjylland, Aabenraa 1989.


Engelsksproget litteratur

Generelt

Ferguson, Nail: The Pity of War, London 1998.

Keegan, John: The First World War, London 1998.

Strachan, Hew (red.): The Oxford illustrated history of the First World War, Oxford 1998.

Terraine, John: The Great War, London 1965.

Ullerup, Hanne & Lene Kaaberbøl (red.): Soldiers don't go mad : texts about the First World War, Klim 2000.


Soldaterne

Winter, Denis: Death´s Men. Soldiers of the Great War, London 1978.

Ellis, John: Eye-deep in Hell. Trench Warfare in World War I, New York 1976.


Erindring/kunst

Cork, Richard: A Bitter Truth. Avant-Garde Art and The Great War, London 1994

Fussel, Paul: The Great War and Modern Memory, Oxford 1975.

Ekstein, Modris: Rites of Spring. The Great War and the Birth of the Modern Age, London 1989.

Winter, Jay: Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge 1995.


Tysksproget litteratur

Hirschfeld, G. (red. m.fl.): Keiner fühlt sich hier mehr als Mensch ....Erlebnis und Wirkung des Ersten Weltkriegs, Frankfurt am Main 1996.

Kruse, Wolfgang: Ein Welt von Feinden. Der Große Krieg 1914-1918, Frankfurt am Main 1994.

Ulrich, Bernd & Benjamin Ziemann: Frontalltag im Ersten Weltkrieg, Frankfurt am Main 1994.