FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
SOLDATER

Der deltog mere end 70 millioner soldater i Første Verdenskrig. 13,4 millioner af dem var tyske eller deltog som soldater i den tyske hær. En lille del af dem var fra det nuværende Sønderjylland, som da var tysk. Formodentlig blev ca. 35.000 indkaldt fra det nuværende Sønderjylland til den tyske hær i løbet af krigen.
De tyske soldater var mellem 17 og 49 år gamle, de yngste årgange havde knap forladt skolen, mens de ældre soldater ofte måtte forlade hustru, børn og arbejde. Der befandt sig sønderjyder i alle våbenarter og de kæmpede på alle fronter. Krigsdeltagelsen og krigsoplevelsen kunne derfor være meget forskellig fra person til person. Nogle kom til at deltage i det ene store slag efter det andet, mens andre uddannede rekrutter bag fronten eller holdt vagt i Tyskland. Men langt de fleste var ved infanteriet og tjente på Øst- eller Vestfronten.

Her præsenteres en række af sønderjyske soldaterskæbner gennem et udvalg af deres egne breve og dagbøger. Denne del af hjemmesiden er under fortsat udbygning og man er meget velkommen til at bidrage med breve og dagbøger fra sønderjyske krigdeltagere.


OM BREVENE OG DAGBØGERNE

Generelt - Om soldaterbrevene og dagbøgernes funktion og begrænsninger.

Renskrivning og læsning - Om principperne for renskrivning af brevene og læseråd.

Ordliste - Oversigt og forklaringer på usædvanlige ord og forkortelser.


SOLDATERBREVE OG DAGBØGER

Campradt, Christian


Clausen, Nicolai


Henningsen, Iver


Iversen, Otto


Jacobsen, Christian


Knust, Heinrich

Kraack, Nicolai


Møller, Jens H.


Nissen, Friedrich


Paulsen, Paul


Philipsen, Kresten


Rattenborg, Niels

Har du feltpost og dagbøger?

Hvis man har breve, dagbøger eller billeder fra sønderjyske krigsdeltager, er det muligt at få dem medtaget på denne side. På den måde kan man bidrage til at kaste yderligere lys over de sønderjyske soldaters skæbne i Første Verdenskrig. Kontakt webmasteren for at høre nærmere - tryk her.