FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
Ordliste

A  
Artilleri - betegnelse for den våbengren, som er udstyret med kanoner.
   
B  
Batl. - forkortelse for bataljon/bataillon.
Bataljon/
Bataillon
-militærenhed som ved krigens begyndelse som regel bestod af fire kompagnier, men sidst på krigen reduceredes til tre.
Battr. - forkortelse for batteri.
Batteri - militærenhed indenfor artilleriet bestående af 4-6 kanoner.
Besichtigung - inspektion, tysk.
   
D  
Dækningsrum - et beskyttelserum, ofte mange meter under jorden.
   
E  
Efterm. - forkortelse for eftermiddag.
Ehrenbezeigung - honnør, bruges også om at øve den militærehilsen.
Ers. Batl. - forkortelse for Ersatz Bataillon, dvs. erstatningsbataljon, hvor man uddannede rekrutter og genoptrænede soldater, der havde været såret, før de afgik til fronten.
   
F  
Feldwebel - tysk militærrang, svarer omtrent til sergent.
Fodlap - et stykke stof som vikledes om foden i stedet for en sok.
Form. - forkortelse for formiddag.
Fr. - forkortelse for fransk
Franz - franskmændene, forkortelse af det tyske Franzose.
Fægtning - kamp.
   
G  
Gefreiter - tysk militærrang, svarer omtrent til underkorporal.
Gefecht - kamp, tysk.
Gewehr - gevær, tysk.
Graven - bruges ofte som forkortelse af skyttegrav.
   
H  
Hvilestilling - soldater vekslede mellem at være i forreste skyttegrav, reservestilling og hvilestilling, der som regel lå et pænt stykke bag fronten og i hvert fald i krigens første år var mindre udsat end de første to steder.
Heimatsschuss - om et relativt harmløst sår, der nemt helede, men i et stykke tid gjorde en så ukampdygtig, at man ikke kunne udfører nogen former for tjeneste.
Hundetegn - metalplade som nemt kunne brækkes i to stykker, begge med soldatens navn, nummer og visse tilfælde også den enhed, som han var tilknyttet. Soldaten bar hundetegnet om halsen. Hvis han faldt, brækkede man den ene del af, så hans død kunne blive registreret, mens den anden del blev tilbage for at liget senere kunne identificeres.
   
I  
Ild - bruges om en hver form for beskydning, eks. geværild, artilleriild.
Ingenmandsland - området mellem to fjendtlige skyttegrave, som ingen er herre over.
   
J  
Jernportion - nødration bestående af konserves og kiks, som kun måtte spises efter udtrykkelig ordre, af det tyske eiserneportion.
Jernkors - tysk orden, som kom i to grader. Mest almindelig var jernkorset af anden grad, som en hel del sønderjyder modtog og som markeredes med et sort-hvidt bånd i andet knaphul.
   
K  
Klm. - forkortelse for kilometer.
Komp. - forkortelse for kompagni.
Kompagni - en militærenhed som bestod af mellem 180 og 250 mand.
Korp. - forkortelse for Korporalskab.
Korporalskab/
Korporalschaft
- gruppe på 10-30 soldater, der som regel blev ført af en underofficer og ikke havde nogen direkte militærfunktion, men anvendtes til kompagniets "indre" tjeneste dvs. maduddeling, indkvartering m.v..
Kvarter - der hvor soldaterne bor, er indkvarteret.
Kærlighedsgave - gaver som blev sendt fra Tyskland og uddelt blandt soldaterne, af det tyske Liebesgaben.
   
M  
M. - forkortelse for Mark, tysk møntenhed.
Mantel - frakke, tysk.
MG - forkortelse for maskingevær.
Mine - betegner som regel en granat afskudt fra morter, også kaldet minekastere. Der er ikke tale om miner i nutidig forstand, altså sprængladninger, der udløses ved at man træder på dem. Der førtes også minekrig, hvor man gravede en gang under fjendens skyttegrav, fyldte den med sprængstof og sprang den i luften.
Munition - ammunition, tysk.
Musketier - tysk militærrang, svarer til menig.
   
P  
Pf. - forkortelse for Pfenning, den mindste tyske møntenhed svarer til den danske øre. 100 Pfennig er lig en Mark.
   
Q  
Quarter/qvarter - se kvarter.
   
R  
Regt. - forkortelse for regiment.
Regiment - militærenhed bestående af tre bataljoner, dvs. en styrke på ca. 3300 mand.
Rekrutdepot - Uddannelsessted et stykke bag fronten, hvor rekrutterne fortsatte den uddannelse, som de havde modtaget i Tyskland og samtidig udførte forskelligt arbejde, indtil de blev sendt til en enhed ved fronten.
Res. - forkortelse for reserve.
   
S  
Schrapnel/
Shrapnel
- granat fyldt med små jernkugler, beregnet på at eksploderer i luften, opkaldt efter sin opfinder englænderen Shrapnel.
Skanse - at udføre skansearbejde dvs. gravearbejde i forbindelse m. befæstningsanlæg (skanser), herunder også skyttegrave.
Spærreild - kanonbeskydning, der skulle forhindre fjenden i at krydse ingenmandsland.
St. - forkortelse for stykke.
   
T  
Teltbane - af det tyske Zeltbahn, som var et regnslag der alene eller knappet sammen med andre regnslag kunne benyttes som telt.
   
U  
Understand - dækningsrum, tysk, se ovenfor.
   
V  
Vizefeldwebel - tysk militærrang, svarer omtrent til sergent.
Vorm. - se form.
   
Z  
Zug - tysk for deling, et kompagni var opdelt i tre delinger.