FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
Renskrivning og læsning

Afskrifterne er så nøjagtige gengivelser som muligt af det soldaterne har skrevet. Det vil sige at å skrives aa, og ø også kan skrives ö eller ó. Dog er de breve og dagbøge, der er skrevet på tysk oversat til nudansk. Den stort set manglende tegnsætning er blevet suppleret, ligesom brugen af stort efter punktum er gjort konsekvent.
For de renskrifter, som er stillet til rådighed af privatpersoner kan andre forhold gøre sig gældende. Principper for dem er nævnt i forbindelse med renskriften.

Da sønderjyderne i skolen kun modtog tysk-undervisning, er der meget stor forskel på hvordan de staver og ind i mellem er det ikke lige let at forstå. For eksempel mangler stumt h ofte foran hvad og hvor, mens var til tide staves "hvar", "hva" eller "hvad". Enkelte steder er der derfor tilføjet forklarende bogstaver i skarp parentes, ligesom også manglende ord og ordforklaringer er tilføjet på den måde. Men overskydende bogstaver er ikke blevet fjernet. Har man problemer med at forstå, hvad der står, er det en god hjælp at læse det højt for sig selv. Der er nemlig ofte tale om en tillempet lydskrift. Dog skal man være opmærksom på, at det er sønderjysk lydskrift og at ustemte konsonanter ofte udtales stemt, f.eks. kan væk staves "veg". Desuden bruges der også en del tyske gloser eller tysk stavemåde, eks. benyttes "v" istedet for "f", men tyske ord findes også med dansk stavemåde.

Der benyttes også en række forskellige militære forkortelser, rangangivelser og fagtermini. Enkelte steder er de skrevet ud i skarp parentes, men de fleste er temmelig gængse og kan findes i ordlisten.