FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 




NICOLAI CLAUSEN

Nicolai Clausen blev født den 4. maj 1889 på Als. Hans moder døde, da han var ganske lille, og han blev derfor sat i pleje hos sin tante på Elstrup Mølle. Han blev selv møller og var gift ved krigsudbruddet.

Nicolai Clausen havde aftjent sin værnepligt før krigen og blev derfor indkaldt i de første augustdage. Han afgik med sit regiment, Füsilier Regiment Nr. 86, til Vestfronten, hvor han deltog i fremstødet i Belgien og Flandern og i den tidlige skyttegravskrig. Han avancerede til underofficer og blev senere Vizefeldwebel. I slutningen af december 1915 blev han såret i benet, og først i juni 1916 afgik han igen til fronten. Men allerede midt i juli blev han under kampene ved Somme såret igen. Han kom til Flensborg, hvor han sandsynligvis deltog i uddannelsen af rekrutter. Om han overhovedet vendte tilbage til fronten igen vides ikke. Hans sidste brev er afsendt fra Flensborg i februar 1917.

Nicolai Clausen overlevede krigen og døde i 1971. Hans breve opbevares på Museet på Sønderborg Slot.

Udvalgte Breve