FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
IVER HENNINGSEN

Iver Henningsen blev født 12. august 1874 i Haderslev, han var ældste søn af malermester Eduard Lauritzen Henningsen og Catharina Cecilia f. Petersen. Han blev uddannet maler og aftjente fra 1892-94 sin værnepligt i Haderslev. Derefter drog han på valsen til blandt andet Schweitz og forskellige byer i Tyskland. Han vendte tilbage til Haderslev, hvor han slog sig ned som maler og blev gift. Hustruen døde fire år senere. Han giftede sig igen nogle år senere og havde ved krigsudbruddet tre små sønner.

Iver Henningsen blev ikke indkaldt med det samme, selvom han var i den værnepligtige alder. I 1897 var han nemlig blevet erklæret for uanvendelig til fronttjeneste. Men i begyndelse af 1915 trådte han ind i hæren og deltog i kampene på Østfronten som sanitetssoldat. 1916 kom han til Vestfronten, hvor han året efter blev hårdt såret. Efter at have opholdt sig fire måneder på et hospital i Würzburg, blev han overført til lazarettet i Haderslev. Herfra blev han hjemsendt med en invalidepension.

Iver Henningsen genoptog efter krigen sin malevirksomhed, men døjede resten af livet med sin krigsskade. Af hans breve hjem fremgår det, at han havde tænkt sig at skrive en bog om sine krigsoplevelser, hvor også de mange tegninger, han lavede, skulle indgå. Bogen blev aldrig til noget og kun ved et tilfælde overlevede hans optegnelser og tegninger, som befinder sig i familiens eje..

Breve

Hjemmeside om Iver Henningsen