FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
OTTO IVERSEN

Otto Iversen blev født 19. februar 1897 i Maugstrup. Han var søn af en købmand i Maugstrup og havde to søstre og to brødre. Brødrene deltog begge som soldater i Første Verdenskrig, som de overlevede.

Ved sin indkaldelse i 1916 opholdt Otto Iversen sig Tyrstrup.
Han påbegyndte sin uddannelsen til soldat i begyndelsen af august i Rendsborg. Midt i september afgik han til Vestfronten til et rekrutdepot og kom først til at gøre fronttjeneste fra sidst i november. Han deltog i den tyske tilbagetrækning til Hindenburg linje i marts 1917. I april må han have deltaget i slaget ved Arras, men nævner det ikke nærmere i sine breve. I slutningen af april fik han smerter i højre side og blev fritaget for fronttjenest, siden blev han sendt til Flensborg, hvor han var til slutningen af juli. I august påbegyndte han en uddannelse som radiotelegrafist. I slutningen af september kom han tilbage til Vestfronten, hvor han fungerede som radiotelegrafist til han i slutningen af september 1918 blev hårdt såret under et engelsk angreb og blev taget til fange. Han døde få dage efter af sine sår på et engelsk felthospital.

Hans breve befinder sig på Haderslev Byhistoriske Arkiv og et mindeblad i Landsarkivet for Sønderjylland.

Udvalgte breve