FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
CHRISTIAN JACOBSEN

Christian Jacobsen blev født 18. juli 1896 i Nørreløkke, Nordborg sogn på Als. Hans forældre var Jørgen Jacobsen og Kjestine Grau, som drev landbrug. Moderen døde inden han var fyldt et år og faderen giftede sig med sin hustrus søster, som døde da Christian var 6 år gammel.

Christian Jacobsen var til session i juni 1915 og blev taget til infanteriet. Han blev indkaldt i november 1915 og uddannet i Rendsborg. I begyndelsen af juni 1916 afgik han til Frankrig, hvor han gjorde tjeneste forskellige steder bag fronten. I slutningen af juli blev han tildelt Infanteri-regiment nr. 85 og afgik med det til fronten. Regimentet blev i begyndelsen af august indsat ved Somme, hvor den store britisk-franske offensiv var i fuld gang. Den 31. august blev Christian Jacobsens kompagni voldsomt beskudt af fransk artilleri og måtte trække sig tilbage med svære tab. Blandt de savnede var Christian Jacobsen.

Brevene er renskrevet og stillet til rådighed i deres fulde omfang af Christian Jacobsens nevø, Jørgen H. Møller, Assens. Renskriften er tillempet nudansk retstavning, men særlige udtryk og dialekt er så vidt muligt søgt bevaret.

Udvalgte breve

Download samtlige breve
pdf-fil - 1.686 KB


BILLEDER

Meddelse fra Christian Jacobsens kompagni om, at han er meldt savnet. Kompagniet vil desuden gerne have besked, hvis forældrene hører noget fra deres søn. Som savnet var der stadig mulighed for, at soldaten blot var såret eller taget til fange. I privateje.