FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
JENS H. MØLLER

Jens H. Møller blev født 30. september 1873. Han var landmand i Augustenhof ved Nordborg på Als og gift og havde børn. Fra 1895 til 1897 aftjente han sin værnepligt i Stade.

Jens H. Møller blev indkaldt den 5. januar og blev tildelt reserve-sanitetskompagni nr. 60, der var en del af den nyopstillede 80. reserve-division. Han var tilknyttet denne enhed hele krigen. Han gjorde først tjeneste på østfronten, hvor han deltog i angrebet i Masurien, den tyske fremmarch i sommeren 1915 og kampene i ved Narosz-søen i 1916. I sidste halvdel af april 1916 havde han orlov og vendte derefter tilbage til tjeneste på østfronten. Ved årsskiftet 1916-17 blev hans enhed forflyttet til v
estfronten, hvor han blandt andet var ved Arras og i Flandern. I foråret og høsten 1917 var han hjemme på orlov. Efter orlov i slutningen af februar 1918 forblev han i Tyskland, hvor han gjorde tjeneste ved landbruget. Den 13. april blev han hjemsendt.

Jens H. Møller fortsatte efter sin hjemkomst med at drive landbrug og døde 86 år gammel den 8. januar 1960.

Dagbøgerne er renskrevet af Jens H. Møllers søn Hans H. Møller og rettet og stillet til rådighed i deres fulde omfang af Jens H. Møllers barnebarn, Jørgen H. Møller, Assens. Renskriften er tillempet nudansk retstavning, men særlige udtryk og dialekt er så vidt muligt søgt bevaret.

Uddrag af dagbøgerne

Download samtlige dagbøger
pdf-fil - 2.228 KB