FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
KRESTEN PHILIPSEN

Kresten Philipsen blev født den 27. april 1886 og stammede fra Avnbøl på Sundeved. I 1910 blev han gift og samme år købte det nygifte par gården Lundtoftbjerg. Ved hans indkaldelse havde de to børn.

Kresten Philipsen havde aftjent sin værnepligt i Sønderborg og Potsdam, og blev ved krigsudbruddet indkaldt allerede den 2. august 1914. Han kom til Füsilier-Regiment Nr. 86´s tredje kompagni, og her gjorde han tjeneste på vestfronten som frontsoldat, indtil han i oktober 1915 blev indlagt på lazaret. Omtrent samtidig blev han forfremmet til underofficer. I februar 1916 vendte han tilbage til vestfronten, men kom til at videreuddanne rekrutter bag fronten ved 18. infanteridivisions rekrutdepot. I slutningen af 1917 kom han til Flensborg, hvor han uddannede rekrutter ved regimentets ersatz-bataljon.

Philipsen overlevede verdenskrigen og vendte tilbage til sin familie og sin gård. Han døde i 1962, 76 år gammel.

Krestens Philipsens postkort fra fronten til hjemmet på gården Lundtoftbjerg ved Kruså er renskrevet af hans barnebarn Mimi Philipsen, i hvis varetægt de findes. Ved renskriften er tilstilet så nøjagtig en gengivelse af det skrevne som muligt.

Postkort