FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 




FLYVEMASKINER

Ved Verdenskrigens begyndelse var flyvemaskinen kun 11 år gammel. Alle lande havde dog små enheder af ubevæbnede flyvemaskiner, som blev brugt til at observere fjendens bevægelser. Piloterne begyndte dog hurtigt at medbringe våben for at forhindre fjendens flyvere i at udføre deres opgave og efterhånden udvikledes jageren, hvis opgave ikke længere var at observere, men at skyde fjendtlige observationsflyvere ned og beskytte sine egne ved at nedskyde fjendtlige jagere. Man udstyrede også flyverne med bomber og udviklede efterhånden langtrækkende bombemaskiner til at angribe mål, som ikke kunne nås af artilleriet.
Udover flyvemaskiner benyttede man også luftskibe og balloner. Det var især tyskerne, som benyttede luftskibe, der blandt andet blev brugt til at bombe mål i London. Alle benyttede observationsballoner, som fæstet til jorden blev sat op tæt bag fronten, så man fra en kurv under den kunne holde øje med skyttegravene og deres bagland.


TEKSTUDDRAG

Christian Campradt, 22/9-1916

[...] Om dagen har både franskmændene og englænderne såvel som vi talrige observationsballoner oppe, som kan se langt ind i landet bag fronten og observere dem som er der, næsten ingen troppeforskydninger bag den fjendtlige front forbliver uset. Også enorme mængder af flyvemaskiner surrer gennem luften, alle kampflyvere. [...]

se hele brevet

Christian Campradt, 17/3 1918
Kære Forældre!
Jeg har modtaget Eders 18. Pakke i Dag, mange Tak!! Vi er i Ro! Siden Torsdag morgen. Men desværre er disse Dage til nu været ret frygtelig. Paa Fredagsaften blev hvort Quartér nemlig hjemsøgt af franske Flyver, som har kastet 6 Bomber. Jeg har selv ikke hört dem ankomme, thi jeg var gaaet tidlig i Seng. Men KL. 10 blev jeg pludselig ved en gewaltig Detonation kastet ud af Sengen og laa ude paa Marken. To Bomber havde ramt den ene Side af Huset og de fleste Kamerater laa under Ruinerne. Jeg har ingen Skade lidt og strax blev oprømningsarbeidet begyndt. I de første 2 Timer havde vi 14 Døde trukken ud af Ruinerne. Min Komp. har 6 Döde og mange ret alvorlig Lemlæsted. En god Kamerad har begge Ben af og en Træsplint i Hoved. [...] ]

se hele brevet

Iver Henningsen, Novo Alecsandrovo 10/10.1915

[...]Da vi kom Hjem var der ikke et Vindue i Huset og Nabohusene, i en lengde som Skolegade, foruden Tagsten ogsaa videre laa paa Gaden. Det var en Flyver som havde bedtret vort Jörnehus med en Luftfrekadelle. Menneskeliv blev skaaned. Vi har nu sat Provisoriske Vinduer i fra en Nybygning i Nerheden.[...]

se hele brevet


BILLEDER

En tysk vandflyver af typen Friedrichshafen FF 33, som blev benyttet af den tyske flåde til rekognoscering.
I Haderslev Byhistoriske Arkiv.


Tysk jager af typen Albatros D V er landet et sted i Sønderjylland og har tiltrukket en flok tilskuere, hovedsagligt børn.
I Haderslev Byhistoriske Arkiv.


En Albatros C I i luften et sted over Frankrig. At være pilot var et koldt og farligt job og selvom de levede et behageligere liv end deres kammerater i skyttegraven, når de ikke gjorde tjeneste, var tabene enorme.
I Haderslev Byhistoriske Arkiv.

Tysk observationsbalon på vej op for at holde øje med fjenden. Det var begrænset hvor langt ballonerne kunne se i forhold til observationsflyverne, men de benyttedes stort set til krigens slutning.
Efter M. Schwarte: Die Technik im Weltkriege, 1920.

Luftfoto af de franske linjer ca. 15 km nordvest for Reims, april 1917. En af flyvemaskinernes vigtigste roller var at overvåge fjendens skyttegrave. Det gjorde man ved at fotograferer de fjendtlige stillinger.
I Museet på Sønderborg Slot.

Bag fronten arbejdede et stort apparat på at holde piloterne og deres flyvemaskiner i luften. Her ses en gruppe af jordpersonellet i en hangar foran en Albatros B II. De tilhører Feldflieger Abteilung 37.
I Museet på Sønderborg Slot.