FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
TANKS

For at bryde skyttegravskrigens dødvande udviklede man i løbet af 1915 og 1916 sideløbende i Frankrig og England kampvogne. Englænderne benyttede dæknavnet tank for deres kampvogn, så tyskerne skulle tro, at der var tale om en mobil vandtank. Kampvognene var pansrede, så de kunne modstå beskydningen fra de fjendtlige maskingevær. De havde desuden larvefødder, så de kunne passere ødelæggelserne i ingenmandsland og fjendens pigtrådsspærringer relativt uhindret. De var bevæbnede med maskingevær og små kanoner.
Kampvognen blev første gang brugt i Somme-slaget i 1916 og led i begyndelsen under tekniske vanskeligheder. Problemerne blev efterhånden løst, men kampvognene var langsomme og deres rækkevidde begrænset. Det fjendtlige artilleri kunne nå at skyde sig ind på dem og man kunne nå at føre reserver frem, når de brød igennem. Kampvognen blev derfor ikke det afgørende våben, som det udviklede sig til under næste verdenskrig.


TEKSTUDDRAG

Christian Campradt, Rådhuset i Moncornet 21/4 1917

[...] Så styrtede vi omkring 10 m frem. Hurra og Skrig og Brøl! Fra venstre kom 5 tanks hen ad vejen mod os, som med maskingevær og revolverkanoner faldt os i ryggen. Men 3 af dem blev hurtigt sat ude af spillet med fuldtræffere. Så løb vi det sidste stykke. [...]

se hele brevet


BILLEDER

Afsenderen af billederne, Niels Uhr, skriver "Af tanks gives der to slags, nemlig Mandlig og Kvindelig, som de bliver kald. De mandlige, har smaa Kanoner, de kvindelige har kun Maskingeværer. Engelsk Tank ved Bourlon, den mandlige Tyb". I Haderslev Byhistoriske Arkiv.

"Her ser I fire Tanks, ligger tæt ved hinanden, her ligger syv, men de andre tre er [ikke] kommet med, da di ligger lengere ud til siden". Billederne er sandsynligvis taget kort efter det store engelske tank-angreb ved Cambrai i november 1917. I Haderslev Byhistoriske Arkiv.

"En mandlig Tank med smaa Kanoner". Ved angrebet trængte englænder frem til blandt andet Bourloun, der lå ca. 6 km. bag fronten. Det lykkedes dog ikke at udnytte gennembruddet og i begyndelsen af december var stilling omtrent den samme som før angrebet. I Haderslev Byhistoriske Arkiv.