FØRSTE VERDENSKRIG
.- de sønderjyske krigsdeltagere
 
TRANSPORT

Ved verdenskrigens udbrud var der kun tre muligheder for massetransport, enten marcherede soldaterne, kørte med tog eller sejlede med skib. Bilen var opfundet, men ingen lande besad nok til at kunne transportere de enorme mængder af soldater, som deres hære bestod af. Bilerne var ofte organiseret i særlige transportenheder, men langt de fleste vogne var hestetrukne og det vedblev de med at være hele krigen, også selvom antallet af motorkøretøjer steg.
Men hverken motordrevne eller hestetrukne vogne kunne konkurrere med jernbanen i fart og lasteevne. Det var jernbanen, der gjorde mobiliseringen af millioner af mænd i august 1914 praktisk mulig. Med jernbanen kunne man hurtigt transportere forstærkninger fra et frontafsnit til et andet og hurtigt bringe de nødvendige forsyninger af fødevare og ammunition frem til fronten. I løbet af krigen blev de eksisterende jernbanenet udvidet og suppleret med et netværk af små, smalsporede baner. Men når jernbanesporet hørte op måtte biler og hestevogne tage over. Det sidste stykke vej frem til skyttegravene måtte soldaterne lægge skuldre til.


STATISTIK

Antal motorkøretøjer i den tyske hær 1914-1918
  Ved krigens begyndelse Leveret 1914-1918
Personbiler ca. 500 20.000
4-5 tons Lastbiler ca. 500 12.000
3 tons Lastbiler ? 23.000
2-1½ tons Lastbiler ? 4.000
Leveret i alt ? 59.000
Kilde: M. Schwarte: Die Technik im Weltkrieg, Berlin 1920, s.236-239


BILLEDER

En hestetrukken sanitetskolonne bevæger sig igenenm et sneklædt landskab et sted på Østfronten i krigens sidste år.
I Haderslev Byhistorisk Arkiv.


Tyske jernbanesoldater foran et lokomotiv.
I Haderslev Byhistorisk Arkiv.Tysk transportkolonne på vestfronten.
I Haderslev Byhistorisk Arkiv.Hestetrukne forsyningsvogne fra et sanitetkompagni. Få enheder var udstyret med deres eget motormateriel, som i stedet var organiseret i særlige transportkolonner. Tysk postkort.
I privateje.

Moderne, tungt 21 cm artilleri trækkes af heste, østfronten 1915. Østfronten var ikke synderligt eget til motortransport, som krævede forholdvis gode veje og dem var der få af i Rusland.
I Museet på Sønderborg Slot.

Efterhånden som krigen skred frem blev der flere og flere motorkøretøjer til rådighed. De brugtes især, når man skulle have tropper hurtigt frem til truede områder. Soldater på vej til fronten ved Somme, august 1916.
I Museet på Sønderborg Slot.

Soldaternes vigtigste transportmiddel vedblev hele krigen at være deres ben. Her passerer soldater fra Füsilier Regiment nr. 86 en sønderskudt fransk ammuntionskolonne under fremmarchen i Frankrig i august 1914. De har fået lov til at aflægge deres tornystre, hvilket kunne tyde på, at fjenden er i nærheden. I Museet på Sønderborg Slot.